۰ رأی
شرح خدمات
سالن زیبایی نیک مرام
یکی از خدمات سالن زیبایی نیک مرام کاشت فیبر است که ظریف ترین و طبیعی ترین کاشت حال حاضر دنیاست که هم برای ناخن های شکننده و ضعیف مناسب است و مقاوم سازی می‌کند و به دلیل ظاهر بسیار طبیعی مناسب کارمندانی است که برای کاشت ناخن در محل کار محدودیت دارند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)