۰ رأی
شرح خدمات
سالن فاطیما محسنی
خدمات زیبای و آرایشی را در محیطی زیبا و صمیمی و با استفاده از بهترین مواد تجربه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)