۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه ورزشی پنها
استخری زیبا با امکانات هیجان انگیز
استخری طبق استانداردهای جهانی
با نورگیری عالی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)