۰ رأی
شرح خدمات
استخر و سونای شهید سبزعلی
خدمات حمام ترکی،ماساژ،استخر کودک، حوض چه آب سرد ، حمام ترکی ، ماساژ ، سونا خشک و بخار، جکوزی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)