۰ رأی
شرح خدمات
 استخر باغ صبا
سونا خشک
سونا بخار
جکوزی
محیطی شیک و بهداشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)