۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمیدرضا جهانگیریان
دکترا تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های دیابت،کلیوی و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)