۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم عمادی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مرکز تناسب اندام توس
سابقه مشاوره تغذیه و درمانگر چاقی در کلینیک های دولتی و خصوصی
مسوول تغذیه بیمارستان هدایت
مسئول تغذیه دانشگاه تهران
سردبیر و ادیتور مجلات علمی پژوهشی و دانشگاهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)