۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سارا نجاتی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در کلینیک سماع
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)