۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پروین کاتب
دکتر پروین کاتب متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستان آتیه ،گاندی حضور دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)