۰ رأی
شرح خدمات
مرکز لاغری عارف
مشاور تغذیه و پزشک
کرایولیپولیز وکیوم دار
لاغری با کرایولیپولیز
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)