۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه معتمد(سهند)
با یوگا شما یاد می گیرید که چگونه همه را دوست داشته باشید. با یوگا شما به زیباییهای درون خود می نگرید.اضطراب ، ترس ، وسواس و... بهبود می یابد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)