۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اعظم محمد میرزایی
دکتر اعظم محمد میرزایی متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر میرزایی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)