۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا وزیری
دکتر زهرا وزیری چیمه متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر وزیری یکی از پزشکان فعال در بخش زنان و زایمان بیمارستان دی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)