۰ رأی
شرح خدمات
استخر دانشگاه هنر
استخر،سونا و جکوزی ورزش هیجان انگیز با محیط تمیز با پرسنل خوش برخورد و مجرب با امکانات رفاهی پذیرای مراجعه کنندگان محترم می باشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)