۱ رأی
شرح خدمات
 دکتر پریسا مرتضوی مقدم
دکتر پریسا مرتضوی مقدم جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر مرتضوی مقدم در بخش زنان و زایمان بیمارستان کسری فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)