۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا کاظمی
دکتر فوق تخصص اعمال جراحی بسته ستون فقرات
دکتر فوق تخصص تنگی کانال نخاعی کمر و گردن
دکتر فوق تخصص آرتروز زانو شانه دست و پا
دکتر فوق تخصص دردهای مزمن در سرطان
فلوشیپ فوق تخصص اینترونشنال درد
دکتر فوق تخصص گردن درد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)