۱ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا کاظمی، فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد
فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد
تشخیص، کنترل و درمان دردهای مزمن
عضو رسمی انجمن جهانی در IASP

● اعمال جراحی بسته و لیزری ستون فقرات
● اعمال جراحی بسته و لیزری تنگی کانال و دیسک های کمر وگردن
● سلول درمانی آرتروز شانه،زانو و.....
● اعمال اینترونشنال در دردهای کمر وگردن
● فلوشیپ فوق تخصص اینترونشنال درد
×
۲۰ / ۱
۲۰ / ۲
۲۰ / ۳
۲۰ / ۴
۲۰ / ۵
۲۰ / ۶
۲۰ / ۷
۲۰ / ۸
۲۰ / ۹
۲۰ / ۱۰
۲۰ / ۱۱
۲۰ / ۱۲
۲۰ / ۱۳
۲۰ / ۱۴
۲۰ / ۱۵
۲۰ / ۱۶
۲۰ / ۱۷
۲۰ / ۱۸
۲۰ / ۱۹
۲۰ / ۲۰
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)