۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مهشید طالبی
دکتر مهشید طالبی پزشک بیماری های پوست، مو و زیبایی
عضو انجمن علمی جراحان ایران
دارای گواهی نامه خدمات پوستی از آلمان و ایتالیا
عضو انجمن لیزر پزشکی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)