۱ رأی
شرح خدمات
دکتر سید رضا عبدالمطلبی، متخصص زیبایی
تزریق چربی در کلیه نواحی صورت از جمله:
گونه، زیر چشم، پشت پلک بالا، پیشانی، شقیقه، بینی، لب، چانه، خط خنده و زاویه فک
تزریق چربی پشت دست
تزریق چربی کلیه نواحی بدن
تزریق چربی با تکنیک نانوفت برای جو‌انسازی پوست
زاویه سازی فک
فرم دهی چانه
فرم دهی گونه و ایجاد خط گونه
فیلر بینی
ژل زیر چشم
ژل خط خنده
جوانسازی
فرمدهی بینی
اصلاح بینی
جراحی بینی
×
۲۱ / ۱
۲۱ / ۲
۲۱ / ۳
۲۱ / ۴
۲۱ / ۵
۲۱ / ۶
۲۱ / ۷
۲۱ / ۸
۲۱ / ۹
۲۱ / ۱۰
۲۱ / ۱۱
۲۱ / ۱۲
۲۱ / ۱۳
۲۱ / ۱۴
۲۱ / ۱۵
۲۱ / ۱۶
۲۱ / ۱۷
۲۱ / ۱۸
۲۱ / ۱۹
۲۱ / ۲۰
۲۱ / ۲۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)