۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ندا گوگل
دکتر ندا گوگل جراح و متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستان خصوصی فرمانیه و چمران فعالیت می کند.
نازایی،پریناتولوژی
مراقبت های قبل و بعد از بارداری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)