۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیده هلیا نیری
جراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)