۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلا مصطفایی
انجام لاپاراسکوپی انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین
بیمارستانهای طرف قرداد: فرمانیه، امید مردم، بقیه الاه نجمیه، بعثت، دولت اباد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)