۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا مرزبان راد
- جراح ومتخصص زنان وزایمان و نازایی
- جراحی سرطان های زنان وجراحیهای (کیست تخمدان و فیبروم و......)
- بورد تخصصی (سطح عالی )
- چندین مقاله در رشته زنان
- لوح تقدیر جهت ترویج زایمان طبیعی ودریافت لوح دوستدار مادر
- مدرک کولپوسکوپی
- اقدامات بالینی : جراحی های زنان : زایمان طبیعی وسزارین
- لاپاراسکوپی وهیستروسکوپی
- جراحیهای زییایی زنان با لیزر و معاینات دوره ای وانجام تستهای غربالگری نظیر پاپ اسمیر ومعاینه پستان
- تشخیص ودرمان انواع hpvوزگیلهای تناسلی
- لابیاپلاستی وکلیه اعمال جراحی زیبایی زنان با لیزر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)