۰ رأی
شرح خدمات
خانم مریم السادات ضیائی طباطبایی
تنظیم خانواده
مراقبت‌های بارداری
بیماری‌های زنان و زایمان
انجام پاپ اسمیر و تست‌های غربالگری
درمان ناتوانی‌های جنسی و سردمزاجی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)