۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اسماعیل ابریشمی
دکتر اسماعیل ابریشمی جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر ابریشمی در بخش زنان بیمارستان شهرام حضور دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)