۰ رأی
شرح خدمات
هما امیری شاهمیر
کنترل بارداری
روش های جلوگیری از بارداری
IUD گذاردن و درآوردن
درمان عفونت های زنان
خونریزی های رحمی و نامرتبی پریود
تست پاپ اسمیر به روش (liqid pap)
مشاوره دوران یائسگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)