۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حاجیه سادات اسماعیل لو
دکتر حاجیه سادات اسماعیل لو جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر اسماعیل لو در بخش زنان و زایمان بیمارستان خصوصی شهرام فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)