۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیرین شمس
جراحی ترمیمی دستگاه ادراری و تناسلی زنان
درمان بیماری های زنان و زایمان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)