۰ رأی
شرح خدمات
آقای هادی مظلومی
فارغ التحصیل معادل رشته مهندسی پزشکی سابقه راه اندازی ومدیریت چندین موسسه سونوگرافی ورادیولوژی دراستان البرز
آشنایی کامل با اطلاعات پذیرش تصویر برداری پزشکی ورسیدگی به مشکلات بیماران سونوگرافی و رادیولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)