۰ رأی
شرح خدمات
دكتر سید حسن مصطفوی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
عضو هیات علمی دانشگاه
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی
دارای مدرک فلوشیپ MRI از استرالیا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)