۰ رأی
شرح خدمات
دكتر داریوش ساعدی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک فلوشیپ ام ار ای و اینترونشنال (رادیولوژی مداخله ای) از کشور آلمان
دارای مدرک فلوشیپ اینترونشنال از دانشگاه تهران
عضویت انجمن رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)