۰ رأی
شرح خدمات
دكتر میترا آرامی
متخصص رادیولوژی , سونوگرافی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)