۰ رأی
شرح خدمات
دكتر مینا سید نظری
متخصص رادیولوژی , سونوگرافی
۱۳۷۷ فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال
فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۲
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو انجمن رادیولوژی ایران
دارای مدرک NT از انجمن رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)