۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم حکیمی
متخصص رادیولوژی
فلوشیپ بیماریهای پستان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی رادیولوژی
عضو انجمن رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)