۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم خوشیده
دکتر مریم خوشیده متخصص زنان و زایمان است. دکتر خوشیده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش زایمان بیمارستان جامع بانوان آرش روئین تن است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)