۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افسانه تهرانیان
دکتر افسانه تهرانیان متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی است. دکتر تهرانیان دانشیار دانشگاه و رئیس بخش نیلوفر بیمارستان جامع بانوان آرش روئین تن است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)