۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی دندان و فک و صورت سپید پرتو
رادیولوژی تخصصی ارتودنسی
رادیولوژی تخصصی زیبایی و ترمیمی
رادیولوژی تخصصی ایمپلنت و جراحی فک و صورت
رادیولوژی تخصصی کودکان (با حداقل اشعه)
رادیولوژی گوش و حلق و بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)