۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی دهان و فک دکتر زینب عزیزی
سی تی اسکن دندان
رادیولوژی دهان فک و صورت
رادیوگرافی پانورامیک
پری اپیکال با تکنیک parallel
بایت وینگ
اکلوزال
کلیه رادیوگرافی های جمجمه
رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی-فکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)