۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهره بها صدری
دکتر شهره بها صدری جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر بها صدری استادیار دانشگاه است . دکتر بها صدری در بیمارستان اکبر آبادی حضور دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)