۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریده کی پور
دکتر فریده کی پور متخصص زنان و زایمان است. دکتر کی پور در زایشگاه بیمارستان اکبر آبادی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)