۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی با همکاری پزشکان مجرب پاتولوژیست کارشناسان علوم آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات به همشهریان محترم می باشد.
تمامی آزمایشات عمومی با جوابدهی روزانه
آزمایشات تخصصی هورمونی، روماتولوژی و تومور مارکرها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)