۰ رأی
شرح خدمات
دکتر یوسف پورخوشبخت
دکتر یوسف پورخوشبخت عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی
۳۵ سال خدمت علمی و آزمایشگاهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)