۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه
انجام کلیه آزمایش های تخصصی تشخیص پزشکی، مولکولی، سیتوپاتولوژی، پاتولوژی، آناتومیکال و ...

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)