۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر مهدوی تهران
هورمون شناسی، انجام کلیه تست های هورمونی
پذیرش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)