۱۳ رأی
شرح خدمات
فوق تخصص قلب کودکان

●معاینه قلب و عروق کودکان، نوزادان و نوجوانان
●انجام و تفسیر نوار قلب
●اکو کامل قلب نوزادان، کودکان و نوجوانان
●اکو کامل جنین از هفته ی ۱۶ بارداری تا زمان تولد
●مشاوره بیماری های جنین، کودکان و نوجوانان
●اکو کامل بیماری های مادرزادی بزرگسالان
●مشاوره ژنتیکی بیماری های مادرزادی و ارثی به والدین
●تست ورزش

×
۱۵ / ۱
۱۵ / ۲
۱۵ / ۳
۱۵ / ۴
۱۵ / ۵
۱۵ / ۶
۱۵ / ۷
۱۵ / ۸
۱۵ / ۹
۱۵ / ۱۰
۱۵ / ۱۱
۱۵ / ۱۲
۱۵ / ۱۳
۱۵ / ۱۴
۱۵ / ۱۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱۳)