۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پرستو رستمی
فوق تخصص غدد و رشد کودکان
تشخیص و درمان بیماری های غدد، کم کاری و پرکاری تیروئید و...
بررسی منحنی رشد کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)