۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمید اسحاقی
فوق تخصص عفونی کودکان
تشخیص و درمان بیماری های عفونی مادرزادی و شایع در کودکان و بیماری های ویروسی و باکتریایی که منجر به عفونت در کودکان می گردد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)