۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلی کوچک زاده
فوق تخصص خون کودکان
متخصص هماتولوژی و درمان بیماری های خونی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)