۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ناهید ضیایی اردکانی
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایش رشد
آموزش تغذیه
واکسیناسیون
تشخیص و درمان بیماریهای حاد و عفونی، عفونتهای ادراری، اسم، آلرژی. ریفلاکس گوارشی و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)