۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید مازیار مرتضوی
فوق تخصص نوزادان
دارای بورد فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)